Znajdujesz się w: Ogłoszenia o naborze
opcja1
Awarie
Al. Jachowicza 17
2018-11-13

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku z usuwaniem awarii energetycznej w Al. Jachowicza 17 zajęto pas drogowy.

Powierzchnia zajętego...

ul. Kochanowskiego
2018-11-08

PETROTEL Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą kabla telekomunikacyjnego

na ul. Kochanowskiego  zajęto pas...

ul. Wiślana 5
2018-11-07

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej na...

ul. Mostowa
2018-11-06

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku z usuwaniem awarii energetycznej na ul. Mostowej zajęto pas drogowy.

Powierzchnia...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

 

Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIA O NABORZE DO PRACY W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W PŁOCKU


Miejski Zarząd Dróg w Płocku uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy, iż zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z  2016r., poz. 902 ) w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym przeprowadzany będzie otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ogłoszenia o naborze umieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.mzd-plock.eu/) oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Podawczym (parter), a także na korytarzu (I piętro) w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11.

Tym samym prosimy o nieskładanie, bądź nieprzesyłanie do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku swoich ofert pracy w innych przypadkach, aniżeli związanych z ogłoszonym naborem.

Jednocześnie informujemy kandydatów, którzy złożyli swoje oferty pracy, iż po zakończonej procedurze naboru, oferty niewykorzystane w procesie naboru można będzie osobiście  odebrać w ciągu trzech miesięcy od zakończnia naboru (I piętro, pokój nr 114).

 

Kwestionariusz osobowy - w formacie PDF

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielska 9/11, tel. 24 – 3640120, e-mail: mzd@mzd-plock.eu
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel. 781872362 oraz adresem e-mail: kazimierz.wloczewski@mzd-plock.eu
  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji procesu rekrutacji. 
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa.

 


 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszy referent ds. strefy płatnego parkowania


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze :Starszy referent ds. strefy płatnego parkowania


Informacja o wynikach naboru: : Starszy referent ds. strefy płatnego parkowania


 


 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Starszy referent ds. administrowania pasem drogowym


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds.  administrowania pasem drogowym

Informacja o wynikach naboru: Starszy referent ds.  administrowania pasem drogowymNABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Specjalista ds. księgowości

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości

Informacja o wynikach naboru: Specjalista ds. księgowości


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Specjalista ds. administrowania pasem drogowym

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. administrowania pasem drogowym

Informacja o wynikach naboru: Specjalista ds. administrowania pasem drogowymNABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Starszy referent ds. strefy płatnego parkowania (1 etat)


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. strefy płatnego parkowania


Informacja o wynikach naboru: Starszy referent ds. strefy płatnego parkowania


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Starszy specjalista ds. przygotowania inwestycji

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze : Starszy specjalista ds. przygotowania inwestycji


Informacja o wynikach naboru: Starszy specjalista ds. przygotowania inwestycji


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Starszy referent ds. administrowania pasem drogowym

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze : Starszy referent ds. administrowania pasem drogowym


Informacja o wynikach naboru: Starszy referent ds. administrowania pasem drogowym


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Samodzielny referent ds. administracyjnych i obsługi

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze : Samodzielny referent ds. administracyjnych i obsługi


Informacja o wynikach naboru: Samodzielny referent ds. administracyjnych i obsługi


 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : Starszy referent ds. księgowości (1 etat)


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze: Starszy referent ds. księgowości

Informacja o wynikach naboru: Starszy referent ds. księgowości (1 etat)