Znajdujesz się w: Dokumenty do pobrania
opcja1
Awarie
ul. Graniczna 42
2019-08-29

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w związku z usuwaniem  awarii sieci wodociągowej na...

AL. Jana Pawła 74
2019-06-13

Fortum Network Płock Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.06.2019r rozpoczęły się prace związane z usuwaniem awarii...

ul. Chopina 20
2019-06-07

PETROTEL Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą kabla telekomunikacyjnego

na ul. Chopina 20  zajęto pas...

ul. Grodzka 7
2019-06-04

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku zusuwaniem awarii energetycznej na ul. Grodzkiej 7 zajęto pas drogowy.Powierzchnia zajętego...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 8.00 - 15.00

 

 

Dokumenty do pobrania


1. Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
Powyższe procedury obowiązują do zdarzeń wynikłych do 28.02.2019r. włącznie.


W przypadku szkód drogowych, które wydarzyły się od 01.03.2019r prosimy o korzystanie z poniższego wniosku i procedury.

1a) Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.


W przypadku szkód drogowych, które wydarzyły się od 01.03.2021r prosimy o korzystanie z poniższego wniosku i procedury.

1b) Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.


W przypadku szkód drogowych, które wydarzyły się od 01.03.2022r. prosimy o korzystanie z poniższego wniosku i procedury.

1c) Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

W przypadku szkód drogowych, które wydarzyły się od 01.03.2023r. prosimy o korzystanie z poniższego wniosku i procedury.

1d) Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku2. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym

a) Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu:

b) Zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej:


3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

a) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej:b) Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego w tym elementy elewacji wychodzące poza obrys budynku m.in. balkony, schody, gzymsy, rynny itp. w pasie drogowym ulicy:

c) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (miejsca postojowe-koperty, sprzedaż przedsklepowa, ogródki i inne, pawilon sprzedaży ulicznej przy cmentarzu):


4. Reklamy

Zarządzenie nr 2594/2021
zasady lokalizacji reklam
w pasie drogowym

Uchwała krajobrazowa
381/XXII/2020

Zarządzenie nr 2227/2016
powołanie Zespołu ds.
Estetyki Miasta


a) Zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym:b) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:


5. Zezwolenie na awaryjne zajęcie pasa drogowego:


6. Lokalizacja i zajęcie pasa drogowego - przepisy miejscowe:

UCHWAŁA NR 760/XLIII/2022
w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty
za zajęcie pasa drogowego
Zarządzenie 1313/2020
odtworzenie nawierzchni
po prowadzonych robotach
Zarządzenie 2738/2021
ochrona zieleni
Zarządzenie 2765/2021
nasadzenia zastępcze
Zarządzenie 1885/2020
dzierżawa pasa drogowego
na cele drogowe
 

 


7. Ulgi w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym:

Procedura Wniosek Wersja dla osób fizycznych Wersja dla osób prawnych
nie będących przedsiębiorcami
Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomocde minimis
   
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym  Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, prowadzącego działalność w rolnictwie lub rybołówstwie  Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego    

8. Strefa Płatnego Parkowania

ZARZĄDZENIE NR 1105/2019
PREZYDENTA MIASTA
PŁOCKA
Wniosek reklamacyjny
Strefa Płatnego Parkowania
UCHWAŁA NR
280/XV/2016
RADY MIASTA
PŁOCKA
UCHWAŁA NR
358/XX/2016
RADY MIASTA
PŁOCKA
UCHWAŁA  NR
406/XXII/2016
RADY MIASTA
PŁOCKA
UCHWAŁA NR
249/XIV/2019
RADY MIASTA
PŁOCKA
ZARZĄDZENIE NR 72/2019
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W PŁOCKU
UCHWAŁA NR
491/XXIX/2021  
RADY MIASTA
PŁOCKA

UCHWAŁA NR 331/XVIII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 9 kwietnia 2020r

ZARZĄDZENIE NR 1440/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 kwietnia 2020r


9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: